یه تیر،سه نشون One Shot, Triple Kill

۰ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ – دسته : حتما دیدید که وقتی با یه تیر دو نشون میزنید خدا بیامرز گاست میگه Double Kill Excellent حالا برای دیدن