شروع از
5,000 تومان
ماهانه
با خط اختصاصی
ارسال پیامک تکی
ارسالی پیامک گروهی
ارسال پیامک زماندار
ارسال پیامک لحظه ای (فلش)‏
ارسال پیامک نظیر به نظیر
ارسال پیامک شهر به شهر + ایرانسل
ارسال پیامک منطقه ای
ارسال پیامک به اصناف و مشاغل
ارسال پیامک به بانک شماره های تخصصی
ارسال پیامک به کدپستی
ارسال پیامک به نقشه 8 + 3 شهر ایران
ارسال پیامک با نام تجاری
شروع از
4,000 تومان
ماهانه
با خط اشتراکی
ارسال پیامک تکی
ارسالی پیامک گروهی
ارسال پیامک زماندار
ارسال پیامک لحظه ای (فلش)‏
ارسال پیامک نظیر به نظیر
ارسال پیامک شهر به شهر + ایرانسل
ارسال پیامک منطقه ای
ارسال پیامک به اصناف و مشاغل
ارسال پیامک به بانک شماره های تخصصی
ارسال پیامک به کدپستی
ارسال پیامک به نقشه 8 + 3 شهر ایران
ارسال پیامک با نام تجاری
دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics