شروع از
29,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 1
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 256 MB
CPU Xeon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 25 GB
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
شروع از
59,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 2 (5 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 512 MB
CPU Xeon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 25 GB
ترافیک ماهانه 70 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
شروع از
79,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 3 (3 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 1024MB
CPU Xenon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 75 GB
ترافیک ماهانه 80 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
شروع از
99,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 4 (1 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 2048 MB
CPU Xenon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 200 GB
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics