ورود مشتری

Register Forgot Password?

دنبال کردن ما:

Browse Products & Services


سرور مجازی ایران پلن 1
RAM 256 MB
CPU Xeon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 25 GB
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
Datacenter: افرا نت - تبیان - پارس انلاین
29,000 تومان Monthly
85,000 تومان Quarterly

سرور مجازی ایران پلن 2 (5 Available)
RAM 512 MB
CPU Xeon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 25 GB
ترافیک ماهانه 70 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
Datacenter: افرا نت - تبیان - پارس انلاین
59,000 تومان Monthly
165,000 تومان Quarterly

سرور مجازی ایران پلن 3 (3 Available)
RAM 1024MB
CPU Xenon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 75 GB
ترافیک ماهانه 80 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
Datacenter: افرا نت - تبیان - پارس انلاین
79,000 تومان Monthly
225,000 تومان Quarterly

سرور مجازی ایران پلن 4 (1 Available)
RAM 2048 MB
CPU Xenon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 200 GB
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
Port-link 1 Gb/s
Datacenter: افرا نت - تبیان - پارس انلاین
99,000 تومان Monthly
290,000 تومان Quarterly

دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics