ورود مشتری

Register Forgot Password?

دنبال کردن ما:

Browse Products & Services


سرور تیم اسپیک پلان 0 (28 Available)
32 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
6,700 تومان Monthly
19,300 تومان Quarterly

سرور تیم اسپیک پلان 1 (30 Available)
64 + 16 اسلات
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
22,600 تومان Monthly
64,000 تومان Quarterly

سرور تیم اسپیک پلان 2
128 + 16 اسلات
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
37,600 تومان Monthly
104,000 تومان Quarterly

سرور تیم اسپیک پلان 3 (1 Available)
256 + 16 اسلات
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
50,600 تومان Monthly
129,000 تومان Quarterly

دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics