ورود مشتری

Register Forgot Password?

دنبال کردن ما:

Browse Products & Services


سرور تیم اسپیک پلان 0 (46 Available)
16 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
6,700 تومان Monthly
19,300 تومان Quarterly
37,600 تومان Semi-Annually
67,200 تومان Annually

سرور تیم اسپیک پلان 1 (38 Available)
32 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
11,100 تومان Monthly
29,300 تومان Quarterly
55,600 تومان Semi-Annually
101,200 تومان Annually

سرور تیم اسپیک پلان 2 (27 Available)
64 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
16,100 تومان Monthly
45,300 تومان Quarterly
85,600 تومان Semi-Annually
151,200 تومان Annually

سرور تیم اسپیک پلان 3 (20 Available)
128 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
32,100 تومان Monthly
90,300 تومان Quarterly
170,600 تومان Semi-Annually
321,200 تومان Annually

سرور تیم اسپیک پلان 4 برنزی (31 Available)
256 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
60,100 تومان Monthly
170,300 تومان Quarterly
320,600 تومان Semi-Annually
601,200 تومان Annually

سرور تیم اسپیک پلان 5 نقره ای (2 Available)
512 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
100,100 تومان Monthly
280,300 تومان Quarterly
490,600 تومان Semi-Annually
901,200 تومان Annually

سرور تیم اسپیک پلان 6 طلایی (1 Available)
1024 اسلات
آموزش و اطلاعات کامل محصول
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
امکان افزودن :
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
170,100 تومان Monthly
450,300 تومان Quarterly
810,600 تومان Semi-Annually
1,501,200 تومان Annually

دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics