شروع از
6,700 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 0 (45 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
16 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
شروع از
11,100 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 1 (38 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
32 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
شروع از
16,100 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 2 (27 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
64 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
شروع از
32,100 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 3 (20 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
128 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
شروع از
60,100 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 4 برنزی (31 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
256 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
شروع از
100,100 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 5 نقره ای (2 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
512 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
شروع از
170,100 تومان
ماهانه
سرور تیم اسپیک پلان 6 طلایی (1 موجود است)
آموزش و اطلاعات کامل محصول امکان افزودن
1024 اسلات
تحویل خودکار بعد از پرداخت
کیفیت صدای تضمین شده
کاملا قابل مدیریت
بک آپ هفتکی و ماهانه از اطلاعات سرور
پینگ تایم پایین با توجه به استقرار در مراکز داده ایران
ادمین بات / مدیریت خودکار کاربران
موزیک بات/رادیو اینترنتی/پخش مجموعه موزیک های دلخواه
دیتا سنتر افرا نت -تبیان -پارس آنلاین
دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics