شروع از
49,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 1
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 512 MB
CPU Xeon 1 core E5620 2.0 Ghz
HDD 50 GB
! Monthly Traffic Unlimited
ترافیک ماهانه نامحدود !
Port-link 1 Gb/s
شروع از
69,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 2 (3 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 1 GB
CPU Xeon 1 core E5620 2.0 Ghz
HDD 50 GB
! Monthly Traffic Unlimited
ترافیک ماهانه نامحدود !
Port-link 1 Gb/s
شروع از
89,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 3 (2 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 2 GB
CPU Xenon E2620 2 core 2.1 Ghz
HDD 60 GB
! Monthly Traffic Unlimited
ترافیک ماهانه نامحدود !
Port-link 1 Gb/s
شروع از
109,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 4 (2 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 3 GB
CPU Xenon E5 2620 2 core 2.3 Ghz
HDD 80 GB
! Monthly Traffic Unlimited
ترافیک ماهانه نامحدود !
Port-link 1 Gb/s
شروع از
149,000 تومان
ماهانه
سرور مجازی ایران پلن 5 (2 موجود است)
Datacenter
افرا نت - تبیان - پارس انلاین
RAM 4 GB
CPU Xenon E5620 2 core 4.0 Ghz
HDD 160 GB
! Monthly Traffic Unlimited
ترافیک ماهانه نامحدود !
Port-link 1 Gb/s
دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics