ورود مشتری

Register Forgot Password?

دنبال کردن ما:

Browse Products & Services


سرور مجازی آمریکا Plan 1
RAM 1 GB
CPU Xeon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 10 GB
Monthly Bandwith Unlimit
Port-link 1 Gb/s

24,000 تومان Monthly

سرور مجازی آمریکا Plan 2
RAM 2 GB
CPU Xeon E5620 2 core 4.8 Ghz
HDD 25 GB
Monthly Bandwith Unlimit
Port-link 1 Gb/s

32,000 تومان Monthly
92,000 تومان Quarterly

دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics