شروع از
18,000 تومان
ماهانه
Plan 1 (2 موجود است)
RAM 512 MB
CPU Xeon E31230 1 core 3.2 Ghz
HDD 40 GB
Monthly Bandwith Unlimit
Port-link 1 Gb/s
شروع از
23,000 تومان
ماهانه
Plan 2 (5 موجود است)
RAM 1 GB
CPU Xeon E31230 1 core 3.2 Ghz
HDD 50 GB
Monthly Bandwith Unlimit
Port-link 1 Gb/s
27,000 تومان
ماهانه
Plan 3 (5 موجود است)
RAM 2 GB
CPU Xeon E31230 2 core 3.2 Ghz
HDD 50 GB
Monthly Bandwith Unlimit
Port-link 1 Gb/s
دارای نماد اعتماد الکترونیک 2 ستاره
Real Time Analytics